Grupa II – Krasnale

„KRASNALE”WRZESIEŃ
TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Witamy w przedszkolu.
2. Na ulicy.
3. Nadeszła jesień.
Przewidywane umiejętności dzieci po realizacji tematów:
Dziecko:
- zwraca się po imieniu do dzieci z grupy
- jest samodzielne w łazience; samo zakłada i zdejmuje ubranie i buty
- zna, nazywa i pokazuje podstawowe części ciała
- rozpoznaje i nazywa swój znaczek
- wykonuje zadanie wspólnie z kolegami
- używa zwrotów grzecznościowych: Dzień dobry, Do widzenia, Proszę, Dziękuję,
Przepraszam w kontaktach z dziećmi i dorosłymi
- zna i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeksu przedszkolaka
- stempluje palcem maczanym w farbie na określonej powierzchni
- określa kierunek ruchu stosując wyrażenia: do góry, na dół
- rozpoznaje i nazywa podstawowe kolorowy: czerwony, zielony, niebieski, żółty
- klasyfikuje przedmioty za względu na jedną cechę np. kolor, rodzaj, wielkość
- podaje swoje imię, nazwisko i nazwę ulicy, na której mieszka
- naśladuje poprawnie odgłosy np. pojazdów
- wie, jakie pojazdy poruszają się po ulicy i potrafi je nazwać
- wie, co to jest sygnalizator świetlny i do czego służy
- umie zachować się podczas przechodzenia przez ulicę
- nazywa przejście dla pieszych (zebra, pasy)
- rozpoznaje przedstawiciela służb publicznych – policjanta
- liczy we własnym zakresie – poszerza zakres liczenia
- rozpoznaje podstawowe figury geometryczne np. w znakach drogowych
- słucha krótkie teksty i odpowiada na pytania związane z ich treścią
- recytuje wiersze samodzielnie lub w grupie
- śpiewa poznane piosenki
- wykonuje prace plastyczne zgodne z tematem
- stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, na spacerach
- porusza się w rytmie muzyki
- właściwie reaguje na umówione sygnały wzrokowe, dźwiękowe np. w czasie zabaw ruchowych, zbiórek
- rozpoznaje i nazywa przedstawioną na obrazku porę roku – jesień
- wyjaśnia pojęcie „dary jesieni”, rozpoznaje i nazywa wybrane: kasztany, żołędzie, liście, jarzębina, orzechy- wykonuje z nich postacie z pomocą nauczyciela

Światełko
Przez ulicę idą dzieci
Gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali
uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone
czekaj grzecznie na… zielone.

  • Aktualności

  • Skontaktuj się z nami